50 Voorspellingen voor 2010 Deel 1

50 Voorspellingen voor 2010

Laatst heb ik het rapport "50 forecasts for 2010" van fast future gelezen. In het kader van iedereen zoekt een manier om te verdien met internet of daarbuiten geef ik hier de verkorte versie weer. De volledige (Engelse) tekst vindt u op de website van fast future.

1. Vergrijzing – 100 worden is lang niet meer zo vreemd. Alleen onze pensioen structuur kan dit niet aan.

2. Schulden – Landen hebben schulden van soms wel 100% van hun BNP. Dit betekent vaak bezuinigingen en hogere belastingen.

3. Duurzaamheid 2.0 – Niet alleen duurzaam maar ook duurzame businessmodellen.

4. Nieuwe wegen naar verandering – De huidige instellingen zoals overheden zitten vast in ouden denkpatronen. Nieuwe manieren van denken zijn nodig om de huidige problemen op te lossen.

5. Complexiteit omarmen – De financiële crisis heeft ons laten zien dat de wereld veel complexer in elkaar zit dan we dachten. Nieuwe beslismodellen zijn nodig om beslissingen te kunnen nemen met weinig of niet voldoende informatie.

6. Nieuwe omgangsvormen – De tijd van wereldwijde politieke akkoorden is voorbij. Nieuwe platformen om tot overeenstemming te komen zijn nodig.

7. Nationalisme – Veel politiek gepraat over globale actie neemt niet weg dat de meeste landen eerst aan hun eigen landje denken. Meer protectionisme, grotere concurrentie en meer investeringen in interne aangelegenheden zullen domineren.

8. Opleidingen – Overheden zal geleerd moeten worden om te besparen. Minder sociale voorzieningen, werkloosheid verminderen en economisch herstel staan voorop.

Economische Machtsverschuivingen

9. Groei zonder vreugde – Markten blijven nerveus en zijn bang voor een terugval. Er zijn wel degelijk goede tekenen van herstel maar men blijft voorzichtig.

10. Analisten kijken verder – Analisten zullen verder moeten kijken dan de performance over de afgelopen periode.

Consumenten trends

11. Uitgaven – De tendens naar lager geprijsde producten en minder superconsumenten zal voorduren. Onzekerheid en persoonlijke schulden zullen voor 2010 hetzelfde blijven.

12. Modebeeld – Ondanks het feit dat onze overheid ons graag zou zien spenderen om zo onze economie uit het slop te helpen zien we dat de meeste consumenten zich richten op schuldverlichting en spaargeldverhoging.

13. Ethisch, groen en goedkoop – Consumenten steeds meer ethisch verantwoorden producten, goed voor het milieu maar mogen niet te duur zijn.

14. Zero Tolerance – Klanten kiezen sneller met hun voeten of vinger als de service te slecht is (of de website te langzaam) vooral daar waar de bedragen niet al te hoog zijn.

15. Marketing kijkt in uw brein – Consument gedrag wordt verder in kaart gebracht door te duiken in onze neuronen.

Wereldwijde handel

16. Internationalisme wordt normaal – Het aantaal multinationals is gegroeid van 3000 in 1990 tot 63.000 vandaag. Deze tendens zal versnellen en aangevuld worden met multinationals uit China bijvoorbeeld die een voet aan de grond zoeken in de westerse markten.

17. Groeiende Economieën – De ontwikkelende economieën zoals bijvoorbeeld China en India bieden enorme veelkansen voor westerse (en Oosterse) bedrijven.

18. Vliegindustrie – Deze industrie blijft in moeilijkheden. Faillissementen en fuseringen zouden mogelijk kunnen toenemen. Op de website van airlineupdates staat dat faillissementen en fuseringen zijn toegenomen van 90 faillissementen en 7 fuseringen in 2008 naar 31 faillissementen en 40 fuseringen in 2009

Zakelijke strategieën

19. Vasthouden van de klant – Waar mogelijk zullen bedrijven de klant langer vast willen houden door het aanbieden van allerlei voordeeltjes.

20. Gratis of Geweldig – De klant is niet meer zo makkelijk te paaien. Het product moet ofwel gratis zijn of geweldig.

21. Versnellende innovatie – Economische verslechtering heeft als positief punt dat er meer naar innovatie wordt gekeken. Echter veel grote ondernemen kennen hoge interne barrières tegen verandering (en dat kan hun de das om doen).

22. Open Innovatie 2.0 Dus innovatie met betrekking van indien van buitenaf in tegenstelling tot alleen ideeën van binnenin. De klanten worden dus direct betrokken bij product innovatie en ontwikkeling. Dit concept heeft tot nu toe nog niet zo goed gewerkt. Apple is hier mee bezig geweest maar gezien de huidige economische toestanden zal dit een nieuw leven worden ingeblazen.

23. Verbeteren Fusie Potentieel – De crisis heeft veel bedrijven in moeilijkheden gebracht, of in ieder geval minder (financieel) sterk als een jaar geleden. Bedrijven met veel kapitaal zullen actiever op zoek gaan naar deze bedrijven.

24. De een zijn brood.. – In veel sectoren zullen meer bedrijven starten gedurende het komend jaar. Vaak hebben deze ondernemers gebruik gemaakt van de crisis en hebben kansen kunnen pakken. Vaak met radicaal nieuwe ideeën en modellen. Het zal duidelijk zijn dat gevestigde structuren zich moeten aanpassen of…

Bedrijfsmodellen

25. Sneller en Slimmer – Bedrijven die (enigszins) zonder kleerscheuren uit een recessie komen zijn vaak fitter en beter voorbereidt op herstel. Echter vaak door middel van een “jobless recovery” wat zoveel betekent als groei zonder extra banen te creëren. Dus vooral slimmere inzet van personeel.