Business Model in 15 Minuten

Business Model in 15 Minuten

Deze pdf geeft heel aardig aan hoe we snel een businessmodel in elkaar kunnen zetten. Interessante hieraan is hoe het ons dwingt om na te denken over de verschillende onderdelen en hoe deze zich onderling tot elkaar verhouden.

Business Model in 15 Minuten