50 Voorspelingen voor 2010-deel 2

26. Duurzaamheid wordt populair – Google’s SmartMeter biedt informatie over elektriciteitsgebruik en hoe hier slim mee op te gaan. Zulke applicaties zullen meer ontstaan en de uitdaging zal zijn om te demonstreren dat producten daadwerkelijk duurzaam en zuinig zijn.

27. Verantwoord Investeren – Een functie als ‘Directeur Duurzame Investeringen” zal een bekend gezicht worden.

28. De luisterende Organisatie – Het wordt verwachte dat er steeds meer en meer bedrijven daadwerkelijk naar kun klanten zullen gaan luisteren. Sociale media zoals Twitter kunnen hier een belangrijke rol in vervullen.

29. Arbeidskracht tekort – Ondanks de crisis en hoge werkeloosheid cijfers zijn er veel tekorten aan specifiek gekwalificeerde arbeidskrachten.

30. Reizen onder druk – Kosten en prijzen staan onder druk in de vliegbranche en dit wordt nog verder versterkt door een sanering van de bedrijfs reisuitgaves. Ondanks dat een persoonlijk contact belangrijk blijft zullen veel bedrijven zich meer gaan richten op elektronische middelen.

31. Teleforenzen – De snel toenemende wereldwijde uitrol van breedbandtechnologie zorgt er voor dat men goed vanuit huis kan werken. Op deze manier worden reiskosten beperkt, files verminderd en CO2 uitstoot verminderd ( even los van het hele klimaat debat).

32. E-learning – De wens om continue te leren maar tegelijkertijd kosten te besparen resulteert in een groter aanbod van leren op afstand.

33. Groei in Software als Service (SaaS) / Cloud Computing – Een groeiend aantal bedrijven zal zich uitsluitend gaan richten op SaaS. Dit houdt in dat bijvoorbeeld Microsoft Office op de servers draait van Microsoft en dat de gebruikers kunnen inloggen om bijvoorbeeld een Excel sheet te maken.

Deelname aan Sociale Media

34. Sociale Netwerken Uitgemolken – Een aantal initiatieven zullen tevoorschijn komen die een verdienmodel bieden voor sociale netwerken of internet bedrijfsnetwerken. Vaak zal echter ook blijken dat deze netwerken en verdienmodellen alleen werken op 1 specifiek netwerk. De kunst zal dus zijn een mobiele oplossing te bieden.

35. Business wordt Sociaal – Meer bedrijven gaan gebruik maken van sociale media. Een goed voorbeeld is BestBuy. Deze heeft een applicatie ‘Twelpforce’ waarbij, via Twitter, honderden werknemers ingeschakeld worden om support aan de klanten te verlenen.

36. Interne Controle op Sociale Media Sites – Bedrijven zullen gaan verhinderen dat werknemers gebruik gaan maken van externe sociale media sites. Of de bedrijven zullen bepaalde methodieken gaan implementeren zodat er bijgehouden kan worden hoeveel tijd men besteedt op dit soort websites.

37. Consument Vertrouwen – Veel bedrijven schreeuwen van de daken dat ze ‘groen’ zijn en ethisch inkopen etc. Echter consumenten zullen steeds argwanender worden waar het deze zaken betreft. Bedrijven zullen transparant moeten zijn en echt laten zien wat ze doen.

38. Elektronische Voertuigen – Er wordt voorspeld dat er een grote toename zal komen van elektrische voertuigen (of hybride). Het is duidelijk dat er vooral vanuit China veel interesse is.

Wetenschap en technologie

39. De Massa’s Bedienen – We zien een toename van oplossing gericht op de derde wereld en groeiende economieën. Eén voorbeeld is het Nokia Mobile Money systeem. Deze richten zich op de lagere inkomens massa markten.

40. Wetenschap Stimulans – Veel overheden zullen meer gaan besteden aan wetenschap en innovatie. Spraakmakende voorbeelden zijn 10 Triljoen Yuan (1T Euro) in China, 900 miljoen Euro in Duitsland, 731 miljoen euro in Frankrijk en 685 miljoen euro in Noorwegen.

41. Consument-Wetenschap(pers) – Publieke deelname aan wetenschappelijk onderzoek zal enorm toenemen. Amateurs zullen kansen benutten om data te verzamelen en del te nemen aan collaboratieve studies zoals het SETI-programma.

42. NBIC-convergentie – The samenkomst van nanotechnologie, biotechnologie, informatie technologie en cognitieve wetenschap biedt de mogelijkheid van daadwerkelijk elementaire wetenschappelijk doorbraken op diverse gebieden.

43. Synthetische Biologie – Synthetische Biologie is het gebruik maken van de basis biologische bouwstenen die dat taken kan verrichten zoal het opruimen van giftig afval, elektronische circuits kweken en het produceren van kunstmatige medicijnen en voedsel.

44. Gepersonaliseerde Medicijnen – Commerciële diensten zoals 23andme.com zijn reeds beschikbaar en kunnen een behoorlijk deel van de menselijk genen in kaart brengen voor minder dan USD500 in twee weken. Het voordeel hiervan zou kunnen zijn dat men medicijnen kan ontwikkelen specifiek voor een persoon.

45. Nieuwe Energie Bronnen –Zoals de overheden steeds meer besteden aan groene energie zo zal zullen ook de initiatieven toenemen die nieuwe methodieken aandragen voor het opwekken van energie. Een voorbeeld is het idee van een energie opwekkende vlieger, vloeibare en bedrukbare batterijen en de menselijke beweging gebruiken om energie op te wekken.

46. Voedsel Productie – Een variëteit aan methodes om het gat te dichten tussen vraag en aanbod zal het onderwerp van discussie zijn. Generische manipulatie, verticaal kweken, zoutwater kweken en kunstmatig vlees zijn hier voorbeelden van.

47. 3D Printen / Persoonlijke Machines – Driedimensionaal printen is al een tijdje bekend door gebruik te maken van de techniek van het samensmelten van materialen door middel van de laag-op-laag methode. Daarnaast zal men gaan kijken naar manieren om bijvoorbeeld persoonlijke kleding te drukken om op deze manier kosten van opslag en fabricage te beperken.

48. Intelligentie – De verwachting is dat alledaagse objecten van behang tot vloerkleed een mogelijkheid gaan krijgen om communicatie tussen mens en object mogelijk te gaan maken. Vooral de combinatie van al deze dingen is een uitdaging.

49. Zichzelf Voortplantende Intelligentie (AI). Van satelliet navigatie, autopilots in vliegtuigen tot slimme wasmachines. De volgende generatie van AI’s staat klaar om uitgerold te worden.

50. ‘The Singularity’ – Het concept van futurist Ray Kurzweil. Hij zegt dat processorsnelheid zich elke 12 tot 18 maanden zal verdubbelen. Dit houdt in dat 30 tot 40 jaar in de toekomst er computers zullen zijn die slimmer en sneller zijn dan mensen.

Ik weet niet hoe u het ziet maar volgens mijn liggen er genoeg kansen, crisis of geen crisis. Of misschien wel juist vanwege de crisis?