De Fragmentatie van het Internet

We kennen het internet als een globaal systeem wat voor iedereen bereikbaar is. Uw internet is mijn internet. Dat was voor enige tijd zo (als we de verschillen in bandbreedte even buiten beschouwing laten). In de vroege dagen van het internet waren websites werkelijk globaal. Een website in Amerika was net zo goed bereikbaar in Nederland als een website in Nederland in Amerika.

De tendens is nu echter dat het internet steeds verder fragmenteert. Dat komt enerzijds doordat er nu veel meer websites zijn en anderzijds omdat er andere drijvende krachten werkzaam zijn.

aantal websites 1990 tot 2008

Ondernemers
Google laat, zoals gezegd, ons steeds meer lokale en gepersonaliseerde resultaten zien. Dat houdt in dat uw internet niet langer mijn internet is. Men wil de belangrijkste knelpunten op het internet bezitten en controleren (zoeken en socializen)

Kansen
Elke zoekopdracht met genoeg zoekers is potentieel een compleet andere doelgroep. Dat biedt veel kansen voor internetondernemers die in elke nieuwe niche een doelgroep vinden. Juist dat gedrag is een belangrijke kracht achter het fragmenteren van het internet.

Verschil in wensen
Sociale groepen, culturele groepen en, niet te vergeten, overheden (Nederlands internet filter?) willen maar wat graag hun eigen internetlandschappen bepalen (denk o.a. aan China).

Regels
Te veel regels, te hoge kosten en mensen gaan op zoek naar alternatieven. Iets wat op het internet uiteraard goed mogelijk is door het ‘end-to-end principe’ (simpel gezegd dat elke computer of server aangesloten op het net bereikbaar is voor elke andere andere computer of server).

De gevestigde orde
Natuurlijk zijn er ook krachten die tegen fragmentatie werken. De logheid van grote bedrijven (Viacom vs. Youtube), gebrek aan innovatie en de overtuiging dat iets op een bepaalde manier ‘moet’. De obstakels zullen langzaam verdwijnen. Het is aanpassen of ten onder gaan.

Dit zijn volgens mij belangrijke dingen om rekening mee te houden bij het ontwikkelen van uw internetproject.

Onze Webshop is op Zondag Gesloten

marketing en webshop sluiten op zondag

Het is zeker niet voor het eerst dat er op een SEO blog geschreven wordt over het fenomeen van een gesloten webshop op een zondag.

Ik zal dan ook mijn gebruikelijke tirade over het feit dat dit anno 2011 echt niet meer kan achterwege laten.

Waar ik het wel over wil hebben is het feit dat dit best wel eens een hele bewuste (marketing) keuze geweest zou kunnen zijn. Stelt u zich eens voor dat uw doelgroep uitsluitend mensen zijn met een overwegend christelijke overtuiging? Deze mensen zouden het feit van een geopende webshop op zondag best wel eens aanstootgevend kunnen vinden en daarom geen klant meer willen zijn van een dergelijke webshop.