50 Voorspelingen voor 2010-deel 2

26. Duurzaamheid wordt populair – Google’s SmartMeter biedt informatie over elektriciteitsgebruik en hoe hier slim mee op te gaan. Zulke applicaties zullen meer ontstaan en de uitdaging zal zijn om te demonstreren dat producten daadwerkelijk duurzaam en zuinig zijn.

27. Verantwoord Investeren – Een functie als ‘Directeur Duurzame Investeringen” zal een bekend gezicht worden.

28. De luisterende Organisatie – Het wordt verwachte dat er steeds meer en meer bedrijven daadwerkelijk naar kun klanten zullen gaan luisteren. Sociale media zoals Twitter kunnen hier een belangrijke rol in vervullen.

29. Arbeidskracht tekort – Ondanks de crisis en hoge werkeloosheid cijfers zijn er veel tekorten aan specifiek gekwalificeerde arbeidskrachten.

30. Reizen onder druk – Kosten en prijzen staan onder druk in de vliegbranche en dit wordt nog verder versterkt door een sanering van de bedrijfs reisuitgaves. Ondanks dat een persoonlijk contact belangrijk blijft zullen veel bedrijven zich meer gaan richten op elektronische middelen.

31. Teleforenzen – De snel toenemende wereldwijde uitrol van breedbandtechnologie zorgt er voor dat men goed vanuit huis kan werken. Op deze manier worden reiskosten beperkt, files verminderd en CO2 uitstoot verminderd ( even los van het hele klimaat debat).

32. E-learning – De wens om continue te leren maar tegelijkertijd kosten te besparen resulteert in een groter aanbod van leren op afstand.

33. Groei in Software als Service (SaaS) / Cloud Computing – Een groeiend aantal bedrijven zal zich uitsluitend gaan richten op SaaS. Dit houdt in dat bijvoorbeeld Microsoft Office op de servers draait van Microsoft en dat de gebruikers kunnen inloggen om bijvoorbeeld een Excel sheet te maken.

Deelname aan Sociale Media

34. Sociale Netwerken Uitgemolken – Een aantal initiatieven zullen tevoorschijn komen die een verdienmodel bieden voor sociale netwerken of internet bedrijfsnetwerken. Vaak zal echter ook blijken dat deze netwerken en verdienmodellen alleen werken op 1 specifiek netwerk. De kunst zal dus zijn een mobiele oplossing te bieden.

35. Business wordt Sociaal – Meer bedrijven gaan gebruik maken van sociale media. Een goed voorbeeld is BestBuy. Deze heeft een applicatie ‘Twelpforce’ waarbij, via Twitter, honderden werknemers ingeschakeld worden om support aan de klanten te verlenen.

36. Interne Controle op Sociale Media Sites – Bedrijven zullen gaan verhinderen dat werknemers gebruik gaan maken van externe sociale media sites. Of de bedrijven zullen bepaalde methodieken gaan implementeren zodat er bijgehouden kan worden hoeveel tijd men besteedt op dit soort websites.

37. Consument Vertrouwen – Veel bedrijven schreeuwen van de daken dat ze ‘groen’ zijn en ethisch inkopen etc. Echter consumenten zullen steeds argwanender worden waar het deze zaken betreft. Bedrijven zullen transparant moeten zijn en echt laten zien wat ze doen.

38. Elektronische Voertuigen – Er wordt voorspeld dat er een grote toename zal komen van elektrische voertuigen (of hybride). Het is duidelijk dat er vooral vanuit China veel interesse is.

Wetenschap en technologie

39. De Massa’s Bedienen – We zien een toename van oplossing gericht op de derde wereld en groeiende economieën. Eén voorbeeld is het Nokia Mobile Money systeem. Deze richten zich op de lagere inkomens massa markten.

40. Wetenschap Stimulans – Veel overheden zullen meer gaan besteden aan wetenschap en innovatie. Spraakmakende voorbeelden zijn 10 Triljoen Yuan (1T Euro) in China, 900 miljoen Euro in Duitsland, 731 miljoen euro in Frankrijk en 685 miljoen euro in Noorwegen.

41. Consument-Wetenschap(pers) – Publieke deelname aan wetenschappelijk onderzoek zal enorm toenemen. Amateurs zullen kansen benutten om data te verzamelen en del te nemen aan collaboratieve studies zoals het SETI-programma.

42. NBIC-convergentie – The samenkomst van nanotechnologie, biotechnologie, informatie technologie en cognitieve wetenschap biedt de mogelijkheid van daadwerkelijk elementaire wetenschappelijk doorbraken op diverse gebieden.

43. Synthetische Biologie – Synthetische Biologie is het gebruik maken van de basis biologische bouwstenen die dat taken kan verrichten zoal het opruimen van giftig afval, elektronische circuits kweken en het produceren van kunstmatige medicijnen en voedsel.

44. Gepersonaliseerde Medicijnen – Commerciële diensten zoals 23andme.com zijn reeds beschikbaar en kunnen een behoorlijk deel van de menselijk genen in kaart brengen voor minder dan USD500 in twee weken. Het voordeel hiervan zou kunnen zijn dat men medicijnen kan ontwikkelen specifiek voor een persoon.

45. Nieuwe Energie Bronnen –Zoals de overheden steeds meer besteden aan groene energie zo zal zullen ook de initiatieven toenemen die nieuwe methodieken aandragen voor het opwekken van energie. Een voorbeeld is het idee van een energie opwekkende vlieger, vloeibare en bedrukbare batterijen en de menselijke beweging gebruiken om energie op te wekken.

46. Voedsel Productie – Een variëteit aan methodes om het gat te dichten tussen vraag en aanbod zal het onderwerp van discussie zijn. Generische manipulatie, verticaal kweken, zoutwater kweken en kunstmatig vlees zijn hier voorbeelden van.

47. 3D Printen / Persoonlijke Machines – Driedimensionaal printen is al een tijdje bekend door gebruik te maken van de techniek van het samensmelten van materialen door middel van de laag-op-laag methode. Daarnaast zal men gaan kijken naar manieren om bijvoorbeeld persoonlijke kleding te drukken om op deze manier kosten van opslag en fabricage te beperken.

48. Intelligentie – De verwachting is dat alledaagse objecten van behang tot vloerkleed een mogelijkheid gaan krijgen om communicatie tussen mens en object mogelijk te gaan maken. Vooral de combinatie van al deze dingen is een uitdaging.

49. Zichzelf Voortplantende Intelligentie (AI). Van satelliet navigatie, autopilots in vliegtuigen tot slimme wasmachines. De volgende generatie van AI’s staat klaar om uitgerold te worden.

50. ‘The Singularity’ – Het concept van futurist Ray Kurzweil. Hij zegt dat processorsnelheid zich elke 12 tot 18 maanden zal verdubbelen. Dit houdt in dat 30 tot 40 jaar in de toekomst er computers zullen zijn die slimmer en sneller zijn dan mensen.

Ik weet niet hoe u het ziet maar volgens mijn liggen er genoeg kansen, crisis of geen crisis. Of misschien wel juist vanwege de crisis?

50 Voorspellingen voor 2010 Deel 1

50 Voorspellingen voor 2010

Laatst heb ik het rapport "50 forecasts for 2010" van fast future gelezen. In het kader van iedereen zoekt een manier om te verdien met internet of daarbuiten geef ik hier de verkorte versie weer. De volledige (Engelse) tekst vindt u op de website van fast future.

1. Vergrijzing – 100 worden is lang niet meer zo vreemd. Alleen onze pensioen structuur kan dit niet aan.

2. Schulden – Landen hebben schulden van soms wel 100% van hun BNP. Dit betekent vaak bezuinigingen en hogere belastingen.

3. Duurzaamheid 2.0 – Niet alleen duurzaam maar ook duurzame businessmodellen.

4. Nieuwe wegen naar verandering – De huidige instellingen zoals overheden zitten vast in ouden denkpatronen. Nieuwe manieren van denken zijn nodig om de huidige problemen op te lossen.

5. Complexiteit omarmen – De financiële crisis heeft ons laten zien dat de wereld veel complexer in elkaar zit dan we dachten. Nieuwe beslismodellen zijn nodig om beslissingen te kunnen nemen met weinig of niet voldoende informatie.

6. Nieuwe omgangsvormen – De tijd van wereldwijde politieke akkoorden is voorbij. Nieuwe platformen om tot overeenstemming te komen zijn nodig.

7. Nationalisme – Veel politiek gepraat over globale actie neemt niet weg dat de meeste landen eerst aan hun eigen landje denken. Meer protectionisme, grotere concurrentie en meer investeringen in interne aangelegenheden zullen domineren.

8. Opleidingen – Overheden zal geleerd moeten worden om te besparen. Minder sociale voorzieningen, werkloosheid verminderen en economisch herstel staan voorop.

Economische Machtsverschuivingen

9. Groei zonder vreugde – Markten blijven nerveus en zijn bang voor een terugval. Er zijn wel degelijk goede tekenen van herstel maar men blijft voorzichtig.

10. Analisten kijken verder – Analisten zullen verder moeten kijken dan de performance over de afgelopen periode.

Consumenten trends

11. Uitgaven – De tendens naar lager geprijsde producten en minder superconsumenten zal voorduren. Onzekerheid en persoonlijke schulden zullen voor 2010 hetzelfde blijven.

12. Modebeeld – Ondanks het feit dat onze overheid ons graag zou zien spenderen om zo onze economie uit het slop te helpen zien we dat de meeste consumenten zich richten op schuldverlichting en spaargeldverhoging.

13. Ethisch, groen en goedkoop – Consumenten steeds meer ethisch verantwoorden producten, goed voor het milieu maar mogen niet te duur zijn.

14. Zero Tolerance – Klanten kiezen sneller met hun voeten of vinger als de service te slecht is (of de website te langzaam) vooral daar waar de bedragen niet al te hoog zijn.

15. Marketing kijkt in uw brein – Consument gedrag wordt verder in kaart gebracht door te duiken in onze neuronen.

Wereldwijde handel

16. Internationalisme wordt normaal – Het aantaal multinationals is gegroeid van 3000 in 1990 tot 63.000 vandaag. Deze tendens zal versnellen en aangevuld worden met multinationals uit China bijvoorbeeld die een voet aan de grond zoeken in de westerse markten.

17. Groeiende Economieën – De ontwikkelende economieën zoals bijvoorbeeld China en India bieden enorme veelkansen voor westerse (en Oosterse) bedrijven.

18. Vliegindustrie – Deze industrie blijft in moeilijkheden. Faillissementen en fuseringen zouden mogelijk kunnen toenemen. Op de website van airlineupdates staat dat faillissementen en fuseringen zijn toegenomen van 90 faillissementen en 7 fuseringen in 2008 naar 31 faillissementen en 40 fuseringen in 2009

Zakelijke strategieën

19. Vasthouden van de klant – Waar mogelijk zullen bedrijven de klant langer vast willen houden door het aanbieden van allerlei voordeeltjes.

20. Gratis of Geweldig – De klant is niet meer zo makkelijk te paaien. Het product moet ofwel gratis zijn of geweldig.

21. Versnellende innovatie – Economische verslechtering heeft als positief punt dat er meer naar innovatie wordt gekeken. Echter veel grote ondernemen kennen hoge interne barrières tegen verandering (en dat kan hun de das om doen).

22. Open Innovatie 2.0 Dus innovatie met betrekking van indien van buitenaf in tegenstelling tot alleen ideeën van binnenin. De klanten worden dus direct betrokken bij product innovatie en ontwikkeling. Dit concept heeft tot nu toe nog niet zo goed gewerkt. Apple is hier mee bezig geweest maar gezien de huidige economische toestanden zal dit een nieuw leven worden ingeblazen.

23. Verbeteren Fusie Potentieel – De crisis heeft veel bedrijven in moeilijkheden gebracht, of in ieder geval minder (financieel) sterk als een jaar geleden. Bedrijven met veel kapitaal zullen actiever op zoek gaan naar deze bedrijven.

24. De een zijn brood.. – In veel sectoren zullen meer bedrijven starten gedurende het komend jaar. Vaak hebben deze ondernemers gebruik gemaakt van de crisis en hebben kansen kunnen pakken. Vaak met radicaal nieuwe ideeën en modellen. Het zal duidelijk zijn dat gevestigde structuren zich moeten aanpassen of…

Bedrijfsmodellen

25. Sneller en Slimmer – Bedrijven die (enigszins) zonder kleerscheuren uit een recessie komen zijn vaak fitter en beter voorbereidt op herstel. Echter vaak door middel van een “jobless recovery” wat zoveel betekent als groei zonder extra banen te creëren. Dus vooral slimmere inzet van personeel.

SEO Blogs–Deel 3-Robots.txt-.htaccess-favicon

Robots.txt .htaccess favicon

 

Een belangrijke stap in het opzetten van uw blog is het instellen van een robots.txt file, een .htaccess file en eventueel een favicon. Wat dit allemaal betekend leg ik hieronder uit:
Om te beginnen met met de robots.txt file. Dit bestandje, kort gezegd, verteld aan de verschillende zoekmachines wat ze wel en niet mogen zien. U kunt hiermee bijvoorbeeld uw website geheel afsluiten voor de zoekmachines, geheel openstellen of alleen bepaalde delen afsluiten. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als u nog met de opbouw van de site bezig bent en deze nog niet wil laten verschijnen in de zoekresultaten. 
 
Een robots.txt file is simpelweg een file gemaakt met notepad en geupload met uw ftp programma (filezilla is een goede) en opgeslagen in de uwdomein.nl/public_html/ folder. 
Voeg een robots.txt file toe met bijvoorbeeld de volgende inhoud:
 
User-agent: *
Disallow: /wp-content/cache/
Disallow: /wp-content/themes/
Disallow: /wp-content/plugins/
Disallow: /wp-admin/
Disallow: /wp-includes/
Disallow: /wp-login.php
 

Wilt u (nog geen) van uw pagina's in de resultaten zien voeg dan uitsluitend de volgende tekst in:

 
User-agent *
Disallow: /
 
Overigens zijn er meer dingen mogelijk met robots.txt. Stel u verkoopt een E-book en plaatst deze in een map op uw server alwaar de klanten, na betaling, deze kunnen downloaden. U wilt natuurlijk niet dat iedereen zomaar uw download map kan vinden en zonder te betalen uw E-book kan downloaden. Dus u zet ook de volgende regel in de robots.txt Disallow: /mijndownloadfolder. Prima geregeld denkt u, echter niets is minder waar want een bezoeker hoeft slechts uw robots.txt op te vragen om te zien dat dit nou juist de folder is waar uw mooie E-book staat. Het is beter dit helemaal niet te doen en gebruik te maken van een payment processor zoals paypro.
 
De .htaccess file.
 
In dezelfde folder als uw robots.txt file staat ook een ander bestand en dit heet .htaccess (let op zonder .txt of iets anders erachter). Voeg de volgende tekst toe:
# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
 
Favicon.ico
 
In uw browser bij de adresbalk ziet u soms wel eens een klein icoontje van het logo van de site bijvoorbeeld. Dit geeft uw blog een goede uitstraling. Dit kunt u handmatig doen of met een plugin. H
Handmatig: een favicon is een plaatje van 16 x 16 pixels met als bestandsaanduiding .ico en deze is opgeslagen in de dezelfde folder als de robots.txt en .htaccess
U voegt de volgende code toe aan de header van uw template:

<link rel="icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico">

 
Waarschijnlijk denkt u, de watte? Ja de header is dat stukje van uw template of thema wat bovenaan staat dus meestal met uw logo erin. Niet iedereen heeft zin om in de code te gaan rommelen wanneer dat niet nodig is (zoals ik) dus voor deze mensen is een mooie plugin geschreven
Op deze website kunt u uw eigen favicon maken.

SEO Blogs–Deel 2-WordPress

WordPress Installeren

 

Goed dus u heeft een domeinnaam en een hosting account. Ik ga er van uit dat de domeinnaam goed is doorverwezen naar het hostings account in dien van toepassing. Mocht dat niet zo zijn dan vindt u hier een goede handleiding.
Heeft u Directadmin, Cpanel of Fantastico? Dat is mooi want deze applicaties in uw hosting account maken het installeren van WordPress erg gemakkelijk. Uw host kan u op weg helpen.
 
Taal en Thema's
 
Standaard komt WordPress niet in het Nederlands. U kunt uw huidige versie aanpassen of een Nederlandse versie van WordPress downloaden.
Het standaard thema van WordPress ziet er gewoonweg niet uit. Dus daarom zult u een nieuw thema gevonden hebben. Dit thema upload u naar de /wp-content/themes/ folder en activeert u middels het WordPress weergave > thema's scherm.
 
Algemene instellingen
 
 1. Onder instellingen > Algemeen typt u uw Blognaam en sub titel
 2. Pas de tijdzone aan indien nodig naar GMT +1 Amsterdam
 3. Onder instellingen > lezen kunt u de standaard categorie aanpassen
 4. Onder instellingen > discussies kunt u kiezen of mensen mogen reageren en zo ja of the commentaren eerst goedgekeurd moeten worden (dit is aan te raden i.v.m. SPAM).
 5. Onder instellingen > permalinks kiest u voor /%postname% (aangepast)
 
Plugins
 
Installeer via plugins > nieuwe plugin
 • Akismet
 • All in One SEO Pack (de belangrijke titels, beschrijvingen en tags)
 • Duplicate Posts Eraser (de naam zegt genoeg)
 • Google XML Sitemaps (belangrijk voor uw Google Webmaster Account)
 • Ping Optimizer (standaard informeert WordPress veranderingen aan uw blog bij elke kleine wijziging, dit is overdreven)
 • Popular Posts (overzicht meest gelezen berichten)
 • Post-Plugin Library (hoort bij de plugin hieronder)
 • Recent Posts (meest recente berichten)
 • WP Super Cache (alleen als u heel veel blogged of bezoekers verwacht)
Uiteraard kunt u het zo gek maken als u wilt. Er is voor elke wens wel een plugin geschreven.
 
Deel 3 – Robots.txt. .htaccess en favicons

SEO Blogs-Deel 1-Begin bij het begin

SEO Blogs beginnen bij het begin

Domeinnamen

Domeinnamen zijn er in alle soorten en maten. .nl, .be, .com, .org en .net. Als u goed (in Nederland) wilt ranken voor een bepaald keyword / onderwerp kies dan het liefst een lokale (.nl) domeinnaam. Dus als gaat bloggen over strooizout kies dan bijvoorbeeld voor: strooizout.nl. Mocht deze niet beschikbaar zijn dan kunt u alsnog voor een .com kiezen. Zoals ik al eerder schreef in mijn "De 10 SEO Geboden" artikelen zijn er ruim 200 factoren waarop Google beoordeeld hoe een website geranked gaat worden. Een belangrijke factor is de keywords in de domeinnaam. Kies dus voor uw keywords in uw domeinaam zoals strooizoutnieuws. nl of strooizoutblog.nl.

Waar koop ik domeinnamen?

Mijn Nederlandse domeinnamen koop ik altijd bij starthosting omdat alles daar vlot werkt en via het controlpanel kan ik gemakkelijk nieuwe nameservers aanwijzen (iets wat u moet doen als u niet host bij hetzelfde bedrijf als waar u uw domeinnaam koopt). Dit laatste wil ik dan ook van harte aanbevelen aangezien er op deze manier op zeer eenvoudige wijze van host gewisseld kan worden mochten zich daar problemen voordoen. Niet alle eieren in 1 mand dus. Een domein kost hier momenteel 4,50EUR.

Buitenlandse domeinnamen koopt u gemakkelijk bij godaddy.com. Er is altijd wel een of andere kortingscoupon te vinden dus voor een .com hoeft u niet meer als 7USD kwijt te zijn. In het Godaddy controlpanel kunt u gemakkelijk de domeinnaam doorverwijzen naar uw Nederlandse host.

Hosting/Servers

Hosting, uw website moet natuurlijk wel ergens op een fysieke server staan, en dit doet u bij een host. Het soort host dat u kiest is sterk afhankelijk van het soort website dat u heeft. Een gemiddeld blog kan prima draaien op een shared hosting oplossing. Dit hoeft u niet meer dan 20 euro per jaar te kosten. Vaak kunt u ook nog meerdere domeinnamen in hetzelfde pakket laten draaien! Heeft u een drukbezocht forum met 25.000 bezoekers elke dag dan moet u denken aan een eigen server of VPS (Virtual Private Server). Even goed zoeken bij ISPgids naar mooie aanbiedingen.

Deel 1 Domeinnaam en hosting

Deel 2 WordPress Installeren

Deel 3 Thema's

Deel 4 Plugins

Geld Verdienen met Internet is niet onmogelijk

Geld Verdienen met Internet is niet onmogelijk

Bijna 10.000 zoekopdrachten elke maand voor de term “geld verdienen internet”. Economische recessie en iedereen zoekt naar mogelijkheden om bij te verdienen. Heel logisch natuurlijk. Echter gezien de algemene zoekopdrachten heeft iedereen de klepel horen luiden maar weet men vaak niet waar de klok hangt. Als ik soms de advertenties zie schrik ik heel erg van de beloftes die gedaan worden. Voorbeeld: “3542 EURO per week verdienen, makkelijk vanuit huis”. Door al deze adverteerders wordt u een verkeerd beeld voorgespiegeld. Elke maand dienen zich dus bijna 10.000 nieuwe kansen aan voor de verkopers van loze beloftes en verdienen hier dan ook flink aan.
Het eerste wat u dus vooral niet moet doen is hetzelfde als uw 9999 toekomstige (potentiële) internet marketeer-collega’s. Als u doet wat iedereen doet krijgt u ook dezelfde resultaten (niets dus). 7 van de 10 nieuwe bedrijven zullen de 5 jaar niet halen. Zou een soortgelijke regel ook opgaan voor geld verdienen met internet (internet marketing)? Persoonlijk denk ik eerder 9 van de 10. Dit heeft voornamelijk met de menselijke psyche te maken.
(Tromgeroffel) …. En dan nu de magische formule om geld te verdienen op het internet (ja helemaal gratis):

Goede markt + Website + SEO + bezoekers = geld verdienen

Nagenoeg alle methodes volgen bovenstaande methodiek. Hier zijn ontelbare variaties op te bedenken en dat is ook precies wat u moet doen: een unieke variatie verzinnen. U zult mooie termen horen zoals: affiliate marketing, adsense en niche marketing. Aan u de schone taak om uit zoeken hoe alles werkt en uw bullshitfilter op hoog te zetten.
Bovenstaande vergelijking is helemaal niet makkelijk. Geld verdienen op internet is niet makkelijk, maar ook weer niet zo onmogelijk als u misschien zult denken. Elk onderdeel vereist veel kennis, geduld, onderzoek en moeite. Mocht u al kennis hebben van website ontwerpen, marketing en IT dan heeft u een voorsprong (soms kan het ook erg handig zijn om bijvoorbeeld IT kennis in te kopen in India  aangezien niet iedereen aanleg heeft voor programmeren). Heeft u dat niet, dan moet u wat harder studeren. En dan nu het goede nieuws: bijna alle informatie is gratis te vinden op het internet. Goede zoekmethodieken en gewoontes ontwikkelen is erg belangrijk. Leer hoe Google echt werkt (af en toe is dat niet zoals Google zelf zegt) en maak er gebruik van! Leer hoe u gemakkelijk een website opzet, hoe u onderzoek doet naar een markt, hoe u op een website optimaliseert, hoe u bezoekers krijgt en vervolgens hoe u het beste deze bezoekers omzet in verdiensten. Even voor alle duidelijkheid ik doel hier alleen op de z.g. whitehat intermarketing methodes zoals affilate marketing, adsense en CPA (cost per action). Dus alleen digitale proucten. Dat is de enige manier om op de lange termijn duurzame resultaten te behalen.